. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - איך מוחקים תסקיר בתסקל ?
דף הבית >> "תסקל" - תוכנה לבודק מוסמך >> תמיכה טכנית - תסקל >> איך מוחקים תסקיר בתסקל ?
הגדרת אפשרויות המחיקה לתסקיר מבוצעת ממסך הגדרות מערכת >> הגדרות תסקירים
ביצוע המחיקה בפועל מתבצע לפי התרשים הבא:

איך מוחקים תסקיר בתסקל ?

בהצלחה, צוות תמיכה "שיטה".