. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - גיבוי בענן לעסקים