. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - המלצות על תוכנות מעולות