. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - כמה סוגי מתקנים ניתן לנהל עם תסקל ומה הם ?
דף הבית >> "תסקל" - תוכנה לבודק מוסמך >> שאלות נפוצות - תסקל >> כמה סוגי מתקנים ניתן לנהל עם תסקל ומה הם ?
בתסקל ישנם כיום 11 סוגי מתקנים שמנוהלים,
לחלקם יש כמה פורמטים לבחירה על-ידי המשתמש ואפשריים לשינויי.
גמישות זו נועדה לאפשר לך לעבוד לפי ההרגלים שלך נטו.

המתקנים שניתן לנהל בתסקל:
 1. מעליות.
 2. מעלונים.
 3. דרגנועים.
 4. אביזרים, אביזרי הרמה.
 5. מכונות הרמה.
 6. דוד קיטור – בדיקה חמה (בלחץ).
 7. דוד קיטור – בדיקה קרה.
 8. אוטוקלאב – 2 פורמטים.
 9. קולט אויר – 2 פורמטים.
 10. קולט קיטור – 2 פורמטים.
 11. עגורני צריח – 2 פורמטים.


מידע נוסף אפשר לקבל ב- info@sheeta.co.il

כמה סוגי מתקנים ניתן לנהל עם תסקל ומה הם ?