. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - מומחי אקסס לשירותך