. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - ניהול חברות שירות בתסקל