. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - סדרת מג'יק CRM מתנה