. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - תמיכה טכנית לגיבוי בענן