. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - CRM לעסקים בצמיחה