. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - FreeAndGreat_TheCRM