. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - Manny and the Tractor Registration page