. . . שיטה, מרכז התוכנה לעסקים - וובינר בנושא שיווק טבעי