תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

כיצד מוסיפים שדה "סוג בדיקה" לתסקיר אביזרים

ישים החל מגרסה 6.06.81

לאור בקשות חוזרות, הוספנו אפשרות להציג שדה של "סוג הבדיקה" בתסקיר אביזרים.

תסקל שמרה על התאמה בין המצב הקיים ובין הצורך החדש, ומאפשרת למי שמעוניין לעשות שימוש בשדה זה – להוסיפו, ולמי שרוצה להשאיר את המצב הקיים – להשאיר את התסקיר ללא שדה זה.

התוספת של השדה הינה מגרסה

צעד אחר צעד להוספת השדה לתסקיר אביזרים

  1. הכנסו למסך "הגדרות משתמש"
    נוספה לשונית במסך זה – יש להכנס ללשונית זו (מס' 1 באיור).

  2. בלשונית זו ישנן 2 הגדרות חדשות הקשורות לתסקיר אביזרים (מס' 2 באיור)
    א. הצג סוג בדיקה בתסקיר אביזרים – באפשרות זו – יש לסמן "כן" אם ברצונכם להציג את השדה בתסקיר (מס' 3 באיור).
    ב. סוג בדיקה שיופיע כברירת מחדל בכל עריכת תסקיר חדש – יש לבחור את האפשרות שתרצו שתופיע כברירת מחדל בכל התסקירים העתידיים שתפיקו (מס' 4 באיור).

 

לפני שמגדירים את הערכים לראשונה מתוך התסקיר – לא ניתן לבחור ערך ברירת מחדל בשדה.

     3. בעריכת התסקירים מעכשיו ואילך - כאשר תכנסו לתסקיר "אביזרים" השדה יופיע מתחת לשדה "מיקום" (מס' 1 באיור).
    בשלב זה יש להכנס לתסקיר כלשהו של אביזרים, לבחור בשדה "סוג הבדיקה" את הערך "... הוסף" (מס' 1 באיור).
 

עם הבחירה באפשרות "...הוסף..." – יפתח מסך שיאפשר הוספת ערכים והקלדתם לפי בחירתכם.
הקליקו על האיקס הכחול לסגירה וסיום הוספת סוגי הבדיקות שלכם.
שימו לב, סוגי הבדיקות האלה יהיו רלוונטים לבחירה מכל תסקיר אביזרים שתבחרו.
 

4. לאחר עריכת הערכים והוספתם, ניתן יהיה להגדיר את סוג הבדיקה לתסקיר הזה ולתסקירים אחרים.
כמו כן, ניתן יהיה לעדכן את סוג הבדיקה ברירת מחדל לתסקירים חדשים.

  • Facebook

טלפון:  04-8577137    נייד:  055-6620431    דוא"ל:  info@sheeta.co.il    כתובת:  ת.ד. 361, הושעיה

לוגו_שיטה_אנגלית.png

© כל הזכויות שמורות לאלומה גניאל קובי

כיצד מפעילים את הגיבוי בצורה ידנית