גיבוי בענן תמיכה טכנית

תמיכה טכנית לגיבוי בענן של שיטה

עמוד תמיכה טכנית לגיבויים Livedriv

  1. כיצד מיצאיים לוג לתוכנת Livedriv