מחירון גיבוי בענן

מחירון תוכנית הגיבויים בענן של "שיטה"

מחירי התוכניות כולל מע"מ מופיעים לטובת לקוחותינו שאינם עסקים.
יש לשים לב שהמחירים הרשומים בהמשך המחירון, אינם כוללים מע"מ.

תכונות ומאפיינים בכל תוכנית

(*)  שירות המזוודה - יכול להכיל נפחים גדולים מאוד, ניתן לרכוש נפח נוסף בעלות של 498 ש"ח לשנה בלבד לכל 512 ג''יגה נוספים.

שדרוגים לשירות, מאפיינים ועלויות

(*) במקרה של הוספת נפח או מחשבים נוספים לתכנית הגיבוי, מומלץ להיות איתנו בקשר ולקבל הצעת מחיר מתאימה.