Image by Tianyi Ma

תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

מודול ייבוא תסקירים מאקסל

במודול זה ניתן לייצר תסקירים בצורה אוטומטית מתוך גיליון אקסל.

כדי לעשות שימוש במודול זה עליכם להיות בקשר עם צוות התמיכה הטכנית, ולקבל הנחיות מדויקות כיצד לבצע פעולה זו.

בהצלחה

צוות התמיכה הטכנית של שיטה.

04-8577137

0556620431