תמיכה טכנית גיבוי בענן

כיצד ליצור גיבוי disk image

מהו Disk Image?

גיבוי Disk Image  הוא העתק של כל התוכן של כונן אחסון.

גיבוי Disk Image  מייצגת את התוכן בדיוק כפי שהוא מופיע בכונן המקורי, כולל מידע וקבצי חומרה והתקנים.

כדי לבצע גיבוי של Disk Image, יש כמה דרישות מערכת שיש לעמוד בהן.

1.הפעל את אפלקציית הגיבוי

Sheeta cloud backup

60010.png

2.לחץ על  'Disk Image Backup'

80030.png

3. בחר Local Backup + Cloud Backup או Local Backup Only

80031.png

4. בחר בכונן או בדיסק הקשיח שברצונך לגבות מהכרטיסייה Drive Image Backup'' או 'System Image Backup' בהתאמה

 5.לחץ על מיקום האחסון בו ישמר גיבוי הDisk Image בחר כונן מקומי (רצוי לבחור כונן גיבוי חיצוני).

 

80032.png

לחץ על  Schedule now יפתח את אפשרויות התיזמון

הגדר לוח זמנים לביצוע disk image ולחץ על save  בסיום.

80033.png

תודה על שיתוף הפעולה.