תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

כיצד יוצרים בודק חדש בתסקל

1004.png

מילוי פרטים בשדות המתאימים במסך פרטי בודק.

מספר בודק ושם בודק  במסך פרטי בודק הינם שדות חובה. 
 

בהצלחה, צוות תמיכה "שיטה".