Image by Tianyi Ma

תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

טיפול בשגיאה 3340 - Query  is corrupt

הודעה זו נובעת לעיתים קרובות ממצבים שבהם קורס מסד הנתונים של מערכת כזו או אחרת.

למרות זאת - הפעם המאמר הזה מתייחס למצב נקודתי שבו הבעיה קשורה לעדכוני אבטחה שנעשו ע"י מיקרוסופט.

הודעת השגיאה 3340.jpg

הודעה זו מופיעה בצורה אקראית בגישה לכל מיני מסכים או דוחות במערכת.

הסיבה לבעיה:

הבעיה נובעת מעדכון אבטחה שבוצע ע"י מיקרוסופט בתאריך 12/11/2019, וככל הנראה הוא זה שפוגם ביכולת של תסקל או כספית (אקסס 2010 ומעלה) לפעול בצורה תקינה. 

תיקון הבעיה - צעד אחר צעד:

 

התיקון הינו הסרה של עדכון האבטחה של מיקרוסופט - מספר KB4484127

1. יש להכנס למרכז העדכונים של מערכת ההפעלה - Windows Updates

2. יש להקליק על "היסטורית עדכונים" - Update History.

3. בראש העמוד תמצאו קישור ל"הסרת עדכונים" - Uninstall updates

4. יש לאתר את עדכון האבטחה עם המספר KB4484127 

    Security update for microsoft office 2010 - KB4484127

    ניתן לאתר אותו גם ע"י חיפוש המספר בשדה החיפוש בעמוד זה.

5. לאחר שאיתרתם את העדכון - יש להקליק עליו קליק ימני - ולבחור "הסר" - Uninstall.

פתרון זה מתקן את הבעיה של הודעה זו.

במידה והיה ממשיכה בתסקל - ניתן ליצור קשר עם התמיכה הטכנית ונסייע בשמחה.