Image by Tianyi Ma

תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

מדריך צעד אחר צעד - ייבוא רשימת אביזרים לתסקיר - מקובץ אקסל

ישים החל מגרסה: 5.67.55  רק עבור מודול אביזרים

כדי להקל על המשתמשים ליצור תסקירים, בנינו מנגנון שיאפשר לכם לייבא רשימת אביזרים לתוך תסקיר - בקליק.

כדי להפעיל את המודול - יש לבצע את הפעולות הבאות - צעד אחר צעד

 

צעד ראשון - הכינו את קובץ האביזרים

סדר העמודות אינו חשוב, אולם השם של העמודות הוא קריטי לייבוא תקין.
מלבד עמודת האינדקס (Ix) לא צריך למלא מידע בכל העמודות.

כדי שהייבוא יעבוד תקין צריך לוודא שהאינדקסים יהיו ייחודיים ולא תהיה שורה שתקבל מספר אינדקס שווה לאינדקס בשורה אחרת (אינדקס = עמודת Ix).

 

צעד שני - הכנסו לתסקיר אליו תרצו לייבא את האביזרים


הכנסו לחלק "פרטי מתקן ותוצאות"
וביחרו באפשרות "ייבוא רכיבים".

700000.jpg

הקליקו על הכפתור "ייבוא רכיבים" >> והכנסו למסך ייבוא רכיבים לתסקיר:
במסך זה יש לבחור את הקובץ שהכנתם מראש עם רשימת האביזרים.

 

צעד שלישי - ביחרו את הקובץ - וייבאו אותו לתסקיר

 


ביחרו את הקובץ שהכנתם עם רשימת האביזרים

70001.png

לאחר בחירת הקובץ - יש להקליק על הכפתור "ייבא"

 

זה הכל... רשימת האביזרים כעת נמצאת בתסקיר במלואה

 


במידה והאינדקסים (שדה "#") של האביזרים אינם מסודרים לפי הסדר הנדרש, תוכלו לסדר אותם ע"י מיון של הרשימה בסדר הרצוי - והקלקה על הכפתור "סדר מחדש אינדקסים".

הקלקה על כפתור זה, תאפשר לכם לצמצם פערים בין האינדקסים ולסדר את האינדקסים בסדר רציף אחיד

70002.png

מקרים מיוחדים ופתרון בעיות

 

ייבאתם את הרשימה, אבל לא כל הרשומות הוכנסו בהצלחה.

הפתרון: תבדקו את אחת מהאפשרויות הבאות:
א. האינדקס שהיה ברשומות שלא יובאו - הופיע באחת השורות כבר (כלומר - הספרור לא היה ייחודי לכל שורה).
או
ב. ניסיתם לייבא לרשימת אביזרים קיימת שהיו בה כבר אינדקסים זהים לרשימה שאותה ניסיתם לייבא. השורות עם האינדקסים הכפולים - לא יובאו.

 

תנאי הפעלה למנגנון הייבוא:

 

ע"מ להפעיל את המודול בצורה תקינה, יש לעבוד בשיטה קבועה עם קובץ אקסל עם מבנה קבוע.
מבנה העמודות של קובץ האקסל - נמצא בקישור הזה ורק אותו ניתן לייבא למודול.

כדי שהייבוא יעבור בהצלחה יש לשים לב לשני נושאים חשובים:

1. אינדקס הספרור בקובץ האקסל, חייב להיות ייחודי בכל השורות. אי אפשר לתת אינדקס זהה לשתי שורות נפרדות (למשל - שורה 2 + שורה 3 - יהיו עם אינדקס 2 >> זה אסור).

2. האינדקס לא יכול "להתנגש" עם האינדקסים שיש כבר בתסקיר.
למשל: אם כבר התחלתם להקליד שורות של אביזרים בתסקיר, וישנה למשל שורה 1 בתסקיר (קרוב לודאי שהאינדקס שלה יהיה 1) >> אז יש לוודא שלפני שמייבאים את הקובץ > האינדקס יתחיל מספרור השונה מ-1.
כל השורות שיכילות אינדקס שהינו כפול עם התסקיר - לא יצליחו להקלט בתסקיר.


לכל שאלה - מוזמנים לפנות אלינו  בוואצאפ לטלפון 055-6620431
צוות תמיכה טכנית - שיטה, מרכז התוכנה לעסקים.
04-8577137