תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

ניהול מפקחי עבודה בהקשר לקוח ומתקן

לבקשתכם – הוספנו שדה נוסף בתסקירים שמתאר מיהו המפקח שצריך לקבל את התסקיר מלבד הלקוח עצמו ו/או חברת השירות.

שדה מפקח עבודה ניתן לעדכון גם בכרטיס הלקוח, בכדי שיעודכן אוטומטית בתסקירים של אותו לקוח, וגם ישירות בתסקיר.

כדי ליצור לקוח שהוא מסוג "מפקח עבודה" יש להכנס לכרטיס לקוח חדש/קיים ולשנות את "סוג הלקוח" ל "מפקח עבודה".

ההוספה הזו היא אבן הפינה למנגנון שיאפשר לכם לשלוח את התסקירים למפקח העבודה במייל. המנגנון עדיין לא הושלם.

בהצלחה, צוות תמיכה "שיטה". 

  • Facebook

טלפון:  04-8577137    נייד:  055-6620431    דוא"ל:  info@sheeta.co.il    כתובת:  ת.ד. 361, הושעיה

לוגו_שיטה_אנגלית.png

© כל הזכויות שמורות לאלומה גניאל קובי

כיצד מפעילים את הגיבוי בצורה ידנית