מסך ראשי
מסך ניהול תסקירים
מסך ניהול לקוחות
מסך עריכת תסקיר - חלק ראשון
מסך ניהול בודקים מוסמכים
דוח פעילות בודק משנה
ממשק דוחות נוספים
דוח תסקיר מעלית
דוח תסקיר מעלית- שטח פנימי לבודק בלבד
הגדרות מערכת לרשימת סוגי המתקנים הפעילים