תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

מיון רשימת האביזרים – לפי עמודות בטבלת אביזרים

זמין מגרסה 5.89.56

במהלך עריכת תסקירי אביזרים אשר מכילים מספר שורות, הוספנו אפשרות למיין את המידע לפי העמודות שבתסקיר.

כדי לעשות את הפעולה של המיון, וסידור מחדש של סדר האביזרים בתסקיר, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות:

  1. במסך של "עריכת התסקיר" יש להכנס ל2. פרטי מתקן ותוצאות"-בשורה העליונה באיור

  2. טבלת האביזרים מופיעה במסך זה, וממנה ניתן למיין ע"י הקלקה על הכותרת של כל עמודה (מס' 1 באיור).
    כל קליק על כותרת העמודה ימיין בסדר ההפוך לסדר שהיה קיים (מס' 2 באיור).
    עם הקלקה על עמודה ומיון הטופס לפי עמודה זו, יופיע חץ אדום ליד העמודה ויתן חיווי למיון ולכיוון שלו (מס' 2 באיור).

     3.לאחר שביצעת מיון לשביעות רצונך, יש להקליק על הכפתור "סדר מחדש אינדקסים לפי מיון עמודה נבחר" (מס' 3 באיור ).
           הקלקה על כפתור זה, תמיין מחדש את הרשימה ותמספר את העמודה "#" לפי הסדר שהמיון הגדיר (מס'4 באיור).
 

2000.png

טיפים חשובים:

  • כל העמודות שצבען כחלחל בתסקל, הינן עמודות שניתן למיין ע"י קליק על העמודה

  • העובדה שהמיון לא מבוצע אוטומטית, היא כדי לאפשר לכם לאחר כל מיון יזום, לשמור על הספרור המקורי, למקרה שהוא יהיה נכון יותר מאשר המיון שבוצע. לכן הפעולה מבוצע בשני שלבים ולא בבת אחת.