תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

 שיפורים במודול ניהול יומן דיגיטלי אוטומטי

במודול היומן הדיגיטלי הוספנו יכולות חדשות וחשובות לניהול תכנית העבודה: עריכה ושינוי של תכנית העבודה שמוכתבת מתאריך התוקף של התסקירים והבודק.

במקום שתכנית העבודה תוכתב ע"י תאריך התוקף, והבודק הקודם שביצע – יש לכם מהיום יכולת לשבץ את התסקירים ביומן, לשנות את המועד של ביצוע הבדיקה בפועל, ולשנות את הבודק המבצע של הבדיקה הבאה.

כך תוכלו להיות בשליטה מדויקת על תכנית העבודה מתוך תסקל, לשייך לכל אירוע ביומן את התסקירים הנדרשים ואת הפרטים הנדרשים באירוע – האם הושלם התיאום או לא. מי הוא איש הקשר לתיאום. האם יש פרטים נוספים שקשורים לאירוע וכו'.

9003.png
9004.png

כדי להכנס להדרכה מדויקת על מודול היומן הדיגיטלי – הכנסו לקישור זה - הדרכה למודול היומן הדיגיטלי.