תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

איך מציגים דוח  פעילות לבודק בתסקל

דו"ח הפעילות לבודק משקף את כל התסקירים שהבודק ביצע בטווח תאריכים.

הדו"ח מרכז את התסקירים שבוצעו ע"י הבודק  בתקופה נבחרת, ממוין לפי לקוח. העמלה המגיעה לבודק עבור הפעילות תופיע בדו"ח, עפ"י אחוז העמלה המוגדר לבודק בכרטיס הבודק.

1013.png

בהצלחה, צוות תמיכה "שיטה".