תסקל לבודק המוסמך

חידושים ותוספות במודול בודקי משנה

מודול בודקי משנה שופר ונותן מענה נרחב למה שביקשת לאורך השימוש בתסקל.

המודול מאפשר לנהל את עמלות בודקי המשנה לפי המתקן ולפי ערך קבוע או אחוז מהפעילות.

המודול מאפשר להגדיר חתימה נפרדת לכל בודק ולאפשר שליחת התסקירים בצורה הכי מהירה לכל גורם.

נשמח לשמוע מה דעתך והאם הסרטון עזר לך.

".בהצלחה, צוות תמיכה "שיטה