תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

איך ליצור חשבון מרכז בתסקל

כדי ליצור חשבון אחד עבור מספר תסקירים ללקוח, יש לבצע את הפעולות הבאות:

בשלב עריכת התסקיר

עם סיום עריכת התסקיר, תסקל שואלת "האם ברצונך לערוך חשבון לתסקיר זה?" 
עליך לענות "לא" לשאלה זו.

1017.jpg

כאשר הנך עונה "לא" - התסקיר נכנס (אוטומטית) לרשימה של תסקירים שעדיין לא ערכו להם חשבון. 

עריכת חשבון אחד לסדרת תסקירים

כאשר אינך יוצר חשבון לתסקירים במהלך העריכה שלהם, ללא קשר לסיבה, הם נשארים ברשימה של "תסקירים ללא חשבון". רשימה זו מנוהלת על פי שם הלקוח.

כדי לערוך להם חשבון אחד מרכז - יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. הכנס לניהול לקוחות.
   

 2. מצא את הלקוח שעבורו אתה רוצה לערוך את החשבון.
  דבל קליק על שם הלקוח יכניס אותך לכרטיס הלקוח.
   

 3. הקלק על הכפתור "חשבון לתסקירים פתוחים".

4. יפתח מסך "עריכת חשבון לתסקירים פתוחים".
    במסך זה תראה את כל התסקירים שעדיין לא ערכת עבורם חשבון.

5. יש לסמן "V" בעמודת "צור חשבון" את כל התסקירים שאותם אתה רוצה לשלוח לחשבון אחד.

6. תוכל לראות את סה"כ כמות ומחיר של קבוצת התסקירים בשדות העליונים במסך זה.

7. לאחר שבחרת את התסקירים לחשבון המרכז, יש להקליק על הכפתור "צור חשבון" בשורת הכפתורים העליונה.

לפני שאתה יוצר את החשבון - תוכל לבדוק את עצמך, ולוודא כי:

 • כמות התסקירים שסימנת אכן מתאימה למה שנדרש.

 • סה"כ המחיר לכל תסקיר תקין.

1019.jpg

8. לאחר הקלקה על "צור חשבון" תקבל התראה נוספת לפני עריכת החשבון. 

1016.jpg