תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

איך יוצרים תסקיר חדש בתסקל

אפשרות א – יצירת תסקיר חדש מתפריט ראשי

1007 (2).png

אפשרות ב – יצירת תסקיר חדש מתפריט ראשי.

1008 (2).png

אפשרות ג – העתקת תסקיר

1009.png

בהצלחה, צוות תמיכה "שיטה".