תסקל לבודק המוסמך

מודול בקרת שירות למעליות - סרטון הדרכה על המודול

מודול בקרת שירות למעליות, נועד לאפשר לכל מי שעוסק בבקרת שירות למעליות, לקבל כלי יעיל ונוח - לנהל את המידע בעסק שלו.

מודול בקרת שירות למעליות מאפשר ניהול של שלושה דוחות עיקריים:

  1. דוח בקרת שירות למעלית.

  2. דוח היסטוריית תיקונים למעלית.

  3. ריכוז עלויות שנתי למעלית.


שלושת דוחות אלה מנוהלים עם המידע המקצועי הנלווה להם, והמידע התמחורי שלהם, בתוכנת תסקל
תסקל מאפשרת לשמור היסטוריות מידע, לערוך דוח בצורה מהירה, ולהנות מיכולות סינון ומיון מתקדמים בהפקת

.הדוחות

.לשימושך - ערכנו סרטון הסבר אשר ילווה אותך .צעד אחר צעד למימוש היכולות של מודול זה

".בהצלחה, צוות תמיכה "שיטה