תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

תמחור ואנשי קשר לפי קבוצת מתקן ולפי לקוח

הוספנו יכולת של תמחור שמוגדר לפי כרטיס הלקוח וקבוצת המתקן. בצורה כזו, כאשר נוצרת שורת המחיר, המחיר יעודכן לפי המחיר שמופיע בכרטיס הלקוח. ראה (איור  מס' 1)

9012.png

1.1.שיוך איש קשר לפי קבוצת מתקן ללקוח

הוספנו אפשרות לשייך איש קשר לתסקיר לפי קבוצת המתקן. מתאים בעיקר למי שעובד עם ארגונים גדולים אשר לפי סוגי המתקנים – מוגדרים אנשי קשר שונים בתסקיר.

כדי לממש את היכולת הזו, עליכם להקליד את אנשי הקשר בלשונית של "אנשי קשר", ולאחר מכן, להכנס ללשונית "מחירון ואנשי קשר לקבוצת מתקן".

מול כל קבוצת מתקן, עליכם לבחור את איש הקשר המתאים לקבוצה זו.

בעת יצירת תסקיר, לפי קבוצת המתקן – ישוייך איש הקשר.

9013.png