CRM מאמרים

טכנופוביה אהובתי בואי נרקוד

עם איזה טלפון נייד אתם מסתובבים?

White Smartphone

?

Mobile Phone

איך אתם שולחים דואר היום?

Working with Coffee

?

Stack of Envelopes

האם כדי לעשות שימוש בכלים מתקדמים - צריך להיות טכנולוגי ?

 

!התשובה לזה היא - לא 
 

.רוב הדברים שאתם משתמשים בהם בשוטף מכילים טכנולוגיה סופר מתקדמת 

!.רוב הדברים שאתם עושים בהם שימוש, לא מחייבים אתכם לדעת דבר וחצי דבר על הטכנולוגיה שלהם 

 

.טכנולוגיה היא לא מטרה בפני עצמה

.טכנולוגיה עוזרת לנו בחיים להשיג יותר בפחות זמן

.טכנולוגיה עוזרת לנו להיות יעילים. תנו לעצמכם צ'אנס לקבל את העזרה הזו