תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

היומן האוטומטי – שיפורים חשובים במודול

זמין מגרסה 5.89.56

בוצעו מספר שיפורים במודול היומן האוטומטי של תסקל.

תסקירים פסולים ביומן האוטומטי

במנגנון שיבוץ התסקירים – שולב אלגוריתם שמונע שיבוץ של תסקירים פסולים לתכנית העבודה.

תסקירי צפי ביומן האוטומטי

התיקון בוצע בתהליכים שקשורים לתסקירי הצפי, ולא ביומן עצמו, כך שלא צפויה התנהגות שונה של היומן.

 1. שינינו את הדרך שבה מנהלים תסקירי צפי בתסקל, ביומן האוטומטי.

 2. כאשר תסקיר צפי מוחזר לאחר בדיקה, יש להקליק עליו "שכפל" או "העתק". אין לבצע "איפוס נתונים" בתסקירים אלה.

 3. השינוי פותר את הבעיה הבאה:
  כאשר היו מקימים תסקיר צפי, הוא היה משולב בצורה תקינה בתוכנית העבודה.
  השילוב היה תקין, כי תאריך התוקף שלו, ייצג את מועד הבדיקה.
  לאחר שבוצעה הבדיקה לתסקיר הצפי – איפוס תאריך התוקף ומספר התסקיר – יצר שתי בעיות: 
  א. לא היה ניתן לזהות האם תסקיר צפי בוצע או לא בוצע.
  ב. מאחר ותסקיר הצפי המעודכן כבר היה משובץ ליומן – לא היה שיבוץ לתסקיר הזה במועד התוקף האמיתי שלו.

 

התוצאה של פעולה פשוטה זו – תתן את המענה לשתי הבעיות שצויינו למעלה:

 1. תסקיר הצפי - יסומן ביומן הדיגיטלי כתסקיר ש"בוצע". הוא ישאר בצורתו כ-Temp.

 2. התסקיר החדש שיווצר - ישובץ בתאריך התוקף שלו ביומן הדיגיטלי במועד הנדרש.

 3. הערך "פרטי תסקיר קודם" ישאר עם פרטי תסקיר הצפי (אין למחוק אותו משם !) - אבל - הם לא יודפסו בתסקיר שיוצא ללקוח/למשרד הכלכלה וכדו'. בהדפסה יצא ערך "ריק" בשדות "פרטי תסקיר קודם".

טיפ עבורך:

תסקירי הצפי ישארו לנצח במערכת, וכך נכון שיקרה. הם יהפכו לארכיונים. עם זאת, הם לא תסקירים שנספור אותם בדוחות שסופרים את הפעילות של הבודקים. הם לא תסקירים שיופיעו בדוחות העמלות של בודקי המשנה.

אל חשש – גם אם הפרטים של תסקיר הצפי יופיעו בשדות של "פרטי התסקיר הקודם" - הם לא יופיעו בדוח המודפס.