Image by Tianyi Ma

תסקל - תמיכה טכנית

ניהול תסקירים - כללי

 1. תמחור ואנשי קשר לפי קבוצת מתקן ולפי לקוח

 2. כיצד מייצאים דו"ח ליקויים מתסקל לאקסל

 3. מודול ייבוא תסקירים מאקסל

 4. דו"ח שווי תיק בודק

 5. ניהול מפקחי עבודה בהקשר לקוח ומתקן

 6. ניהול מידע של חברות השירות

 7. איך ליצור חשבון מרכז בתסקל

 8. חידושים ותוספות במודול בודקי משנה – סרטון הדרכה

 9. מודול בקרת שירות למעליות-סרטון הדרכה

 10. איך רואים רשימת תסקירים ללא חשבון בתסקל

 11. כיצד שולחים הודעת ווצאפ מתסקל

 12. כיצד מפעילים את ווצאפ מהמחשב שלכם

 13. איך יוצרים חשבון לתסקירים מרובים בתסקל​​

 14. איך יוצרים תסקיר חדש בתסקל

 15. כיצד ניתן להעתיק תסקירים בצורה מרובה

 16. כיצד יוצרים בודק חדש בתסקל

 17. מודול יצירת pdf  לתסקירים

 18. תסקירי שטח לכל המתקנים בתסקל

 19. יכולות חדשות בהגדרות משתמש (5.91)

 20. איך מציגים דו"ח פעילות לבודק בתסקל

 21. הודעת שגיאה על בעיית smpt

 22. כיצד בוחרים אנשי קשר או לקוחות לשליחת תסקירים במייל

 23. כיצד לשלוח תסקירים מהיומן הדיגיטלי לבודק

 24. איך לשלוח תסקירים מתוך עריכת אירוע ביומן הדיגיטלי בקליק

 25. כיצד לשלוח תסקירים של יום עבודה שלם מתצוגת שבוע בקליק

 26. כיצד לשלוח תסיקירים מקובץ אחד מתוכנית עבודה יומית לבודק

 27. כיצד להוסיף שדה "מסקנות" לתסקיר קולט אוויר

 28. כיצד מוסיפים שדה "סוג בדיקה" לתסקיר אביזרים

 29. כיצד להוסיף תמונות לדו"ח הנדסי