תמיכה טכנית - תסקל לבודק המוסמך

איך יוצרים דוח תסקירים ללא חשבון  בתסקל

יתן להפיק דוח מרכז המכיל את כל התסקירים הפתוחים, המציין את הלקוחות ואת התסקירים הפתוחים שלהם.
דוח זה ניתן להפיק בדרך הבאה:

1005.png

אחר הפקת הדו"ח ניתל את ממשקיטה".  

אחר הפקת הדו"ח ניתן להכנס לכל לקוח ולהפעיל את ממשק צור חשבון לתס' פתוחים,
משם יש להמשיך לפי ההנחיות.

 

 

בהצלחה, צוות תמיכה "שיטה".